hondenschool 't hos logo

Informatie over honden:
Het commando LOS

honden Home honden Hondengedrag
honden Cursussen honden Advies
honden Winkel ! honden Puppy groep
honden Reageren? honden Links
honden postkantoor honden rassen


honden


Het blijkt in de praktijk erg makkelijk te zijn wanneer de hond op commando iets los laat. Bijvoorbeeld omdat hij binnen of buiten iets pakt wat hij niet mag hebben. Of wanneer de hond iets apporteert en u wilt het weer voor hem weggooien.

Om uw hond het commando LOS te leren heeft u iets nodig wat de hond graag in de bek neemt. Bijvoorbeeld een balletje, speeltje of botje. Om de hond te leren dat hij op commando iets moet loslaten, leert u de hond dat loslaten niet betekent dat hij het nooit meer terugkrijgt. Loslaten moet, zeker bij het aanleren, een spelletje zijn: loslaten en weer terugkrijgen. Loslaten mag NOOIT een trekspelletje worden. Wanneer u probeert iets uit de bek van de hond te trekken, zal hij zijn bal of speeltje al gauw als prooi gaan beschouwen, een prooi die u wilt afpakken. Gevolg is een heftig getrek vaak gepaard gaande met een wild gegrom. Daarbij is de kans groot dat u de hond leert om juist extra stevig vast te pakken en dus juist niet los te laten!

Om de hond te leren wat het commando LOS betekent, ruilt u het speeltje in zijn bek eerst voor iets lekkers. Geef de hond het speeltje in de bek. Prijs de hond wanneer hij het speeltje in de bek neemt. Wacht nu een paar seconden, toon de hond het lekkers en verleidt hem daarmee om het speeltje los te laten om zo het lekkers te kunnen pakken. Houd uw hand onder zijn bek ten teken dat u het speeltje wilt overnemen. U mag ook het speeltje vastpakken, maar trek er beslist niet aan! Wanneer u aan het speeltje trekt, daagt u de hond juist uit het stevig vast te houden in plaats van het los te laten. Wanneer de hond het speeltje loslaat om het lekkers te pakken, prijst u hem uitbundig en geeft u hem het lekkers. Is het lekkers op geef de hond dan opnieuw het speeltje in de bek en herhaal de oefening. Praat altijd rustig tegen de hond. Wanneer u opgewonden of boos tegen de hond praat, neemt hij uw emotie over en zal hij zeker niet willen loslaten.

Wanneer uw hond ondanks het lekkers dat u aanbiedt niet los wil laten, dan kunt u twee dingen doen. Zorg ervoor dat óf het speeltje dat u de hond laat vast houden een voor de hond minder aantrekkelijk speeltje is (bijvoorbeeld een flostouw in plaats van een balletje wanneer uw hond helemaal “balgek” is) en/óf u zorgt ervoor dat het lekkers aantrekkelijker is (een stukje kip in plaats van een hondenbrokje).

Wanneer de hond zover is dat hij onmiddellijk loslaat zodra hij ziet dat u iets lekkers aanbiedt, dan koppelt u het commando LOS aan dit gedrag. Telkens als de hond daarna het speeltje weer in de bek neemt zegt u (eventueel) VAST. Wanneer dit goed gaat, biedt u het lekkers niet meer aan terwijl de hond het speeltje in de bek heeft, maar gebruikt u het als beloning voor de hond zodra hij het speeltje op uw commando loslaat. Geleidelijk verandert het lekkers zo van ‘ruilwaar’ tot beloning. Uiteindelijk bouwt u de beloning met lekkers weer geleidelijk af. Als uw hond gek is op apporteerspelletjes, dan kan de beloning al snel zijn dat u het balletje opnieuw weggooit voor de hond wanneer hij op uw commando heeft losgelaten.

Op deze manier leert u de hond wat het commando LOS en het commando VAST betekent. Door na het commando LOS de hond het speeltje weer terug te geven en de hond te belonen wanneer hij loslaat, zal de hond al snel inzien dat er geen reden is om het speeltje niet af te geven. Immers, hij krijgt het toch weer terug en tussendoor ook nog een extra beloning! Natuurlijk kunt u ook, maar pas ná de aanleerfase, af en toe de hond het commando LOS geven en hem daarna het voorwerp niet teruggeven. Uiteindelijk is het daar natuurlijk ook om te doen, wanneer de hond iets te pakken heeft wat hij niet mag hebben of zelfs gevaarlijk is voor hem!

Door het belonen met iets lekkers geleidelijk steeds vaker weg te laten, leert de hond ook te gehoorzamen op het commando LOS zonder dat er iets lekkers tegenover staat. Wanneer uw hond bezitterig is en dus moeite heeft met het gehoorzamen op uw commando LOS, dan is het wel raadzaam om gedurende langere tijd het loslaten telkens te belonen met iets super-lekkers. Nogmaals: het leren LOS-laten op commando werkt veel effectiever wanneer het uitgangspunt is dat u de hond leert dat loslaten belonend is, dan wanneer het uitgangspunt een machtsstrijd tussen u en de hond zou zijn.

Wanneer u bekend bent met clickertraining; natuurlijk kunt u ook bij het aanleren van dit commando perfect een clicker gebruiken. In de aanleerfase clickt u telkens precies op het moment dat de hond het voorwerp los laat en beloont de hond daarna zoals omschreven. Later koppelt u een commando aan het gedrag (LOS) en clickt en beloont u alleen nog voor die keren dat de hond los liet na uw commando (eigen initiatief negeert u). Uiteindelijk schakelt u over op intervalbeloning (onverwacht en onvoorspelbaar soms wel en soms niet clicken en belonen). Daarbij kunt u tevens het opvolgen van het commando perfectioneren, door in deze fase alleen dan te clicken en te belonen wanneer de hond perfect reageert (trage reacties negeert u).

Bent u niet bekend met clickertraining maar wilt u er meer over weten? Lees dan het artikel clickertraining.


honden


Alle informatie die u op deze pagina's aantreft is geschreven door de hondengedragstherapeuten van Hondenschool en Adviescentrum 't HOS. De informatie is auteursrechterlijk beschermd. Kopiëren en/of verspreiden van deze informatie, in welke vorm dan ook, is derhalve niet toegestaan, tenzij met onze uitdrukkelijke toestemming.

Een link naar dit artikel wordt door ons wel zeer gewaardeerd!


rijtje honden